Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Vũ Ngọc Thành
Giới tính Nam
Website https://vungocthanhsp2.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm GDTX Yên Mô
Quận/huyện Huyện Yên Mô
Tỉnh/thành Ninh Bình
Chuyên môn Thể dục
Xác thực bởi Trần Thị Tố Nguyệt, Phùng Mạnh Điềm
Đã đưa lên 812 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 684 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 125 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 36166 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này